Maijamäen kiertoliittymän katu- ja rakennussuunnittelu

22.2.2018

Liittymä sijaitsee Naantalin keskustan tuntumassa Aurinkotiellä, joka on eräs keskustan sisääntuloväylistä. 

Lähtötilanteessa kyseessä oli katuverkon nelihaaraliittymä, missä Aurinkotie oli pääsuunta ja etuajo-oikeutettu. Liittymän muut haarat ovat Venevalkamantie ja Opintie. Kasvaneista liikennemääristä johtuen liittymän välityskyky ei nykytilassa pystynyt enää palvelemaan alueen kasvaneita liikennemääriä. Lisäksi Venevalkamantien pituuskaltevuus liittymäalueella oli suuri ja liittyminen Aurinkotielle oli haasteellista varsinkin talvella.

Nykyinen liittymä korvattiin kiertoliittymällä, jolla parannettiin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kiertoliittymä suunniteltiin yksikaistaisena kiertosaarekkeen halkaisija ollessa 22 metriä, kiertotilan leveys on 6,0 metriä ja kiertotilan kavennusosa 2,0 metriä. Samalla parannettiin liittyvien katujen odotustilojen kaltevuuksia ja uusittiin kuivatusta ja katuvalaistusta. Kaupunkikuvallisesti kiertoliittymän pintarakenteet suunniteltiin laadukkaista materiaaleista.