Etelä-Kuninkojan alueen katujen ja kunnallistekniikan suunnittelu

22.2.2018

Etelä-Kuninkojan alue sijoittuu Turun kehätien varrelle Kauppakeskus Myllyn alueen jatkoksi. Alueen maamerkkinä toimii huonekaluliike Ikea. Aikaisemmin alue oli maatalousvaltaista peltoaluetta ja sen halki virtaa Kuninkoja-niminen valtaoja. Haasteellista alueen rakentamisesta teki maaperä, joka on erittäin pehmeää savimaata.

Alueelle toteutettiin Itäniityntie-niminen 4-kaistainen pääkatu kevytväylineen. Alueen halki virtaava Kuninkoja putkitettiin Kehätien ja Itäniityntien välillä halkaisijaltaan kaksimetrisellä putkella.

Lisäksi alueelle suunniteltiin ja rakennettiin kattava kunnallistekniikan verkosto (vesijohdot, jätevesiviemäröinti, hulevesiviemärit, valaistus ja kaapeloinnit, sekä kaukolämpöverkosto).